Algemene voorwaarden

 

 

- U wordt verzocht uw kleding te controleren op persoonlijke bezittingen.

 

- Wij strijken volgens de voorschriften die u op de kledinglabels aantreft en doen dit zeer zorgvuldig

 

- Strijkservice De Lutte is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en verloren gegaan strijkgoed, tenzij dit te wijten is aan opzet  of grove schuld door Strijkservice De Lutte.

 

- Mocht Strijkservice De Lutte aansprakelijk worden gesteld voor schade aan strijkgoed, dan zal deze schade worden vastgesteld   aan de hand van de "gebruikswaarde" van het strijkgoed. De maximale vergoeding bedraagt € 50.00 per aangeboden mand  strijkgoed, per klant.

 

- Strijkservice De Lutte behoudt zich het recht prijswijzigingen door te voeren

 

- Bij inname wordt uw naam, telefoonnummer  genoteerd.

 

- Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het strijkgoed geteld en genoteerd.

 

- Betalen kan contant,  overboeken, betaalverzoek/tikkie, Pin

 

-KVK nr: 68388837

 BTW nr: NL001449310B67

 

-Bankrekening:  Regiobank: NL10RBRB8836203892